Feriearbetsplats information till arbetsgivare

Närbild underkropp i bruna jeans , framför en gräsklippare med uppsamlare.

Har ditt företag eller din förening en feriearbetsplats till en ungdom? Genom att anmäla feriearbetsplatsen till kommunen kan du tilldelas en ungdom som matchats mot din feriearbetsplats och därefter erhålla ett stimulansbidrag.

Många ungdomar vill ha feriearbete och konkurrensen om platserna är hård. För att ge föreningar och företag resurser att ha fler ferieplatser i vår kommun kan arbetsgivare få stimulansbidrag efter att de anmält en feriearbetsplats till kommunen och tilldelats en feriearbetare. I maj matchar kommunen de ungdomar som sökt feriejobb via kommunen mot de feriearbetsplatser som anmälts av företag och föreningar. Även Robertsfors kommun har feriearbetsplatser i sina verksamheter.

Feriearbetsplatserna riktar sig i första hand till ungdomar som fyller 16 år innevarande år, därefter ungdomar som fyller 17 år innevarande år.

Anmäl en feriearbetsplats

Lediga feriearbetsplatser anmäls på blanketten “Anmälan om feriearbetsplats” som du hittar längre ned på sidan och skickas till Robertsfors kommun. Mer information hittar du nedan.

Stimulansbidrag för feriearbetsplats

Alla arbetsgivare och föreningar som anmäler feriearbetsplats och därefter hänvisas en feriearbetare av kommunen har möjlighet att få stimulansbidrag. Detta under förutsättning att villkoren uppfylls. Se längre ned på sidan för hur mycket stimulansbidraget är och vilka villkor som finns.

Efter anmälan

Efter anmälan av arbetsplats gör kommunen en matchning mot de ungdomar som sökt feriearbetsplats. Kommunen ger besked till arbetsgivaren i maj om vilken feriearbetare som tilldelats arbetsplatsen.

Information inför feriearbetsplats 2024

Stimulansbidragets storlek och villkor

Stimulansbidraget är 30 kr per arbetad timme (oavsett ungdomens ålder), dock högst 3 600 kr per ungdom. Feriearbetet måste omfatta minst 6 timmar per dag under minst tre veckor. Ett villkor för bidraget är också att arbetsgivaren har tecknat TFA-försäkring.

De arbetsgivare som normalt anställer feriearbetande ungdomar sommartid kan dock endast få stöd för tillkommande feriearbeten, det vill säga feriearbeten utöver den normala bemanningen.

Arbetsgivaravgiften betalas av företaget/föreningen och är i enlighet med gällande skatteregler.

Sista datum för anmälan av arbetsplats

Arbetsgivarens anmälan bör göras så snart som möjligt, dock senast 26 april 2024. Anvisning till ungdomar sker under maj månad. De arbetsgivare som får ungdomar anvisade får i samband med det en blankett för rekvisition av stimulansbidrag.

Blankett för anmälan hittar ni längre ned på sidan. Blanketten skickas till Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors. Märk kuvertet med "Arbetsmarknadskoordinator".

Ersättning till ungdomarna

Varje arbetsgivare fastställer sin egen ersättningsnivå till ungdomen men vi rekommenderar följsamhet till Robertsfors kommuns lönenivåer under året 2024 enligt nedan.

15 år 75 kr/timme
16 år 80 kr/timme
17 år 93 kr/timme
18 år 103 kr/timme

Ovanstående löner inkluderar semesterförmåner enligt semesterlagen. Med ålder avses den ålder som uppnås under kalenderåret.

Feriearbetaren tar kontakt

När feriearbetare och arbetsplats matchats ihop uppmanar kommunen feriearbetaren att ta kontakt med handledaren på arbetsplatsen i god tid innan feriearbetet börjar.

Om ni inte har hört av feriearbetaren, ta kontakt så att de får information om vilka arbetsuppgifter och arbetstider som gäller.

Lämpliga arbetsuppgifter

Kom ihåg att ferriearbetaren är en extra resurs och inte ska ersätta ordinarie personal. Arbetsuppgifterna ska därför vara anpassade för feriearbetaren.

Exempel på lämpliga arbetsuppgifter för feriearbetare är:

Inom vårdyrken, vara behjälplig vid

 • städning,
 • aktiviteter
 • promenader
 • socialisera med boende

Inom barnomsorg, vara behjälplig vid

 • olika aktiviteter i barngrupperna

Lokalvård, vara behjälplig vid

 • olika typer av städning
 • fönsterputsning

Park/förening, vara behjälplig vid

 • gräsklippning
 • städning
 • målning

Restaurang café, vara behjälplig vid

 • städning
 • köksbiträde
 • påfyllning och beredning av mat/fika

Arbetstid

Feriearbetaren får arbeta högst 8 timmar/dag under tre veckor eller totalt 120 timmar, lunchrast ska tas ut med minst 30 minuter.

Midsommarafton räknas som helgdag.

Ni informerar feriearbetaren vilka arbetstider som gäller.

Se mer i utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd. Mer information finns också på Arbetsmiljöverkets hemsida:
www.av.s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.e
För arbetsgivare till unga i arbetslivet - Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion av feriearbetare

Det är viktigt att ge feriearbetaren en bra introduktion och var noga med att ge instruktion inför varje ny arbetsuppgift. En handledare ur personalgruppen måste finnas hela perioden.

Det är viktigt att ni på arbetsplatsen informerar ungdomarna om följande:

 • Löne- och anställningsvillkor (lön, semesterersättning, arbetstid, frånvaro, handledare, försäkringar mm)
 • Skyddsföreskrifter samt de fackliga organisationernas verksamhet

Följande information får feriearbetaren av kommunen:

 • Erbjudande om feriearbete med uppgift på arbetsplats, kontaktperson och telefonnummer
 • Broschyren "Så får barn och ungdomar arbeta"

Vid frånvaro

 • Feriearbetaren ska meddela frånvaro direkt till arbetsplatsen.
 • Feriearbetaren ska arbeta den period som den har tackat ja till.

Rekvirera stimulansbidrag

Redovisningsblanketter skickas ut i samband med meddelandet om antalet placerade ungdomar. Ett villkor för att få det kommunala stimulansbidraget är att ungdomen söker feriearbete via Robertsfors kommun. Mer information hittar du på sidan Feriearbete - ungdomar

Slutbetalning sker efter det att föreningen har redovisat vilka ungdomar de haft som feriearbetare under sommaren samt antalet arbetade timmar.