Projekt i kommunen

  • Projekt Attrahera flera

    Ett samverkansprojekt för att attrahera kompetens och nya företag

  • Projekt Climate Action

    Ett utbytesprojekt med Machakosregionen i Kenya där Robertsfors kommun fokuserar på att minska utsläpp av koldioxid.

  • Projekt LOUD Robertsfors

    LOUD Program Robertsfors är ett musikprojekt som danar väg för framtidens artister.