Tillgänglighetsredogörelse

Robertsfors kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att webbplatsen ska vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt.

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det här avsnittet beskriver hur robertsfors.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen i nuläget?

webbplatsen är delvis förenlig med lagkraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Punkterna nedan beskriver vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det kan förekomma pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns videofilmer, publicerade via YouTube, som inte är textade.
  • Delar av driftstörningsinformationen kräver Javascript, vi ser över andra lösningar för funktionen.
  • Det finns vissa e-tjänster och system, som du når via robertsfors.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Systemen och e-tjänsterna som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Webbplatsen är anpassad för att kunna fungera med användares eventuella hjälpmedel.

Oskäligt betungande anpassning

Robertsfors kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktige

Robertsfors kommun kommer inte att genomföra textning eller syntolkning av de direktsända kommunfullmäktigesammanträden som kommunen webbsänder och delar via YouTube.

Kommunen har inte resurser för att genomföra all textning eller syntolkning av långa sammanträden. Textning av fullmäktiges sammanträden görs i mån av tid.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av robertsfors.se. Vi har även utfört ett användbarhetstest med hjälp av externa testpersoner.

Senaste bedömningen av följsamhet till lagkraven gjordes den 7 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 december 2023.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från robertsfors.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan komma i kontakt med webbansvarig genom att skicka din synpunkt via formuläret Lämna synpunkt på webbplatsen så hamnar det direkt hos webbansvarig.

Till formuläret

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även anmäla bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIG).

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.