Näringsliv och arbetsmarknad

  • Arbetsmarknad och yrken

    Hjälp för dig som saknar sysselsättning, vill hitta praktikplats eller är i behov av stöd ut i arbetslivet eller studier.

  • Företag, stöd och rådgivning

    Företagsstöd, lönsamhet och tillväxt, Flytta ditt företag hit, Näringslivsregistret, Hitta medarbetare och praktikanter

  • Tillstånd, regler och tillsyn

    Brandfarliga varor, försäljning av folköl och tobaksvaror, serveringstillstånd, lotteritillstånd, lantbruk, hygienlokaler, miljöfarlig verksamhet

Telefon på ett skrivbord

Bruksam Returmarknad

Bruksam är den kommunala returbutiken som även hjälper människor att komma närmare arbete eller studier.

Utsträckt hand med växt som kommer ut från den

Flytta ditt företag hit

Vill du höra mer om hur du kan etablera ditt företag i vår kommun? Läs mer här.

Ung man sitter på en klippa

Nätverk och företagsföreningar

Kommunen har en nära dialog med de företagsnätverk och föreningar som finns här.