Näringsliv och arbetsmarknad

  • Arbetsmarknad och yrken

    Hjälp för dig som saknar sysselsättning, vill hitta praktikplats eller är i behov av stöd ut i arbetslivet eller studier.

  • Företag, stöd och rådgivning

    Företagsstöd, lönsamhet och tillväxt, Flytta ditt företag hit, Näringslivsregistret, Hitta medarbetare och praktikanter

  • Tillstånd, regler och tillsyn

    Brandfarliga varor, försäljning av folköl och tobaksvaror, serveringstillstånd, lotteritillstånd, lantbruk, hygienlokaler, miljöfarlig verksamhet

Svart knapptelefon med spiralsladd.

Kontakter näringsliv och arbetsmarknad

Hitta rätt kontaktuppgifter till tjänstepersoner.

Två kvinnor tittar på gardiner. Lampor, porslin i förgrunden och bakgrund.

Bruksam Returmarknad

Bruksam är den kommunala returbutiken som även hjälper människor att komma närmare arbete eller studier.

Flera händer i ring ligger på varandra.

Nätverk och företagsföreningar

Kommunen har en nära dialog med de företagsnätverk och föreningar som finns här.