Tillstånd, regler och tillsyn

 • Farligt avfall i verksamhet

  Verksamheter ska rapportera uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

 • Försäljning av tobaksvaror

  Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror görs till kommunen via e-tjänst.

 • Lantbruk

  Miljökontoret ansvarar för miljötillsynen över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

 • Lotteritillstånd

  För att anordna lotteri krävs som regel tillstånd enligt spellagen

 • Miljöfarlig verksamhet

  Vad räknas som miljöfarlig verksamhet? Vad är anmälningspliktigt och när behövs tillstånd?

 • Serveringstillstånd

  För att få tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker så måste du söka serveringstillstånd hos kommunen.

Ett delat bröd med skinka, tomat och sallad .

Livsmedelskontroll

En dålig hantering av livsmedel eller dricksvatten kan ge stora konsekvenser för många människor. Därför behövs kontroll.

Flaskor med blått innehåll, glasburkar

Miljöskydd och kemikalier

Här kan du läsa mer om miljöskydd och
olika kemikalier som du kanske hanterar i verksamheten.

Ung man sitter på en klippa

Företag, stöd och rådgivning

Företagsstöd, lönsamhet och tillväxt, Flytta ditt företag hit, Näringslivsregistret, Hitta medarbetare och praktikanter