Kommun och politik

Flera personer sitter vid bord med laptops, tittar framåt mot ordförande och projektorduk

Sammanträdestider

Här kan du läsa när kommunstyrelse, fullmäktige och utskotten sammanträder.

Robertsfors kommunlogga mot grå bakgrund

Protokoll och kungörelser

På anslagstavlan hittar du anslagna protokoll och kungörelser från Robertsfors kommun.

Svart knapptelefon med spiralsladd.

Kontakter kommun och politik

Kontaktuppgifter för kommunens förvaltning och politik.