Kontakter kommun och politik

Svart knapptelefon med spiralsladd.

Här hittar du kontaktinformation inom kommunens verksamheter inom uppleva och göra. Hittar du inte den du söker, ring via växeln på telefonnummer: 0934-140 00. Du kan även maila till kommun@robertsfors.se.

Om du vet namnet på den person du vill nå kan du alltid maila hen på förnamn.efternamn@robertsfors.se.

Beredskap och säkerhet

Politik och sammanträden

Kommunsekreterare
harrieth.lindberg@robertsfors.se
0934-142 94

Kommunstyrelsen
Petra Andersin (s), kommunstyrelsens ordförande
petra.andersin@robertsfors.se

Lars Tängdén (c), kommunstyrelsens vice ordförande
lars.tangden@robertsfors.se

Kommunfullmäktige
Robert Lindgren, kommunfullmäktiges ordförande
robert.lindgren@robertsfors.se

Ingrid Sundbom, kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande
ingrid.sundbom@robertsfors.se

Gun Ivesund, Kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande
gun.ivesund@robertsfors.se

Sekreterare, barn- och utbildningssektorn
Nina Nordell
nina.nordell@robertsfors.se

Sekreterare, samhällsbyggnadssektorn
Stina Westerberg
stina.westerberg@robertsfors.se

Sekreterare, sociala sektorn
Rosmari Andersson
rosmari.andersson@robertsfors.se

Sekreterare, tillväxtsektorn
Harrieth Lindberg
harrieth.lindberg@robertsfors.se

Robertsfors förvaltning

Kommunchef
Anders Persson
anders.persson@robertsfors.se
0934 - 140 07

Chef, barn- och utbildningssektorn
Jennifer Hedström
jennifer.hedstrom@robertsfors.se
0934 - 141 40

Chef, samhällsbyggnadssektorn
Torsten Lindqvist
torsten.lindqvist@robertsfors.se
0934 - 141 04

Chef, sociala sektorn
Jhonas Nilsson
jhonas.nilsson@robertsfors.se
0934 - 140 32

Chef, tillväxtsektorn
Hilda Vidmark
hilda.vidmark@robertsfors.se
0934 - 141 12

Chef, ekonomikontoret
Anna Falk
anna.falk@robertsfors.se
0934 - 140 84

Chef, IT-kontoret
Kristoffer Hansson
kristoffer.hansson@robertsfors.se
0934 - 140 09

Chef, personalkontoret
Sara Häggström
sara.haggstrom@robertsfors.se
0934 - 140 98


Information och webb

Kommunikation och presskontakt
Kontorstid
information@robertsfors.se
0934-141 22