Beredskap och säkerhet

 • Din beredskap hemma

  Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka. Du kan förbereda dig på olika sätt.

 • Information och desinformation

  Vid kris eller samhällsstörning ska du veta var du får tag i korrekt och verifierad information. Du behöver också skydda dig från informationspåverkan.

 • Kommunens krishantering

  En kris kännetecknas av att den är oväntad, går utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

 • Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten aktiveras vid olyckor, bränder, kriser, och olika samhällshällsstörningar. I Robertsfors kommun finns räddningstjänst i Robertsfors och Ånäset.