Räddningstjänsten

Brandbilar på parkering

I Lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som “de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.”

Skyldigheten för kommunen eller staten att ingripa föreligger endast om det är motiverat utifrån:

  • behovet av ett snabbt ingripande
  • det hotade intressets vikt
  • kostnaderna för insatsen
  • och omständigheterna i övrigt

Räddningstjänsten i Robertsfors

Robertsfors kommun har ingen egen räddningschef utan köper den tjänsten samt ledning och planering från Umeå kommun. Robertsfors kommun, tillsammans med Vindelns och Umeå kommun ingår i Umeåregionens brandförsvar.

Räddningsstyrkor finns i Robertsfors och Ånäset.

Service till allmänheten och organisationer

Utöver räddningsuppdraget utför också räddningstjänsten viss service till allmänheten och organisationer. Det handlar bland annat om vattentransporter vid driftstörningar, utbildningar, förebyggande brandsäkerhet i hemmet och brandskyddsinspektioner. Ånäsets räddningstjänst har dessutom funktionen I väntan på ambulans som innebär att de kan bli utkallade som initial sjukvårdspersonal om ambulans är långt borta.

Hur når jag räddningstjänsten?

Ring 112 för att få kontakt med räddningstjänsten i brådskande ärenden. SOS alarm tar emot larmen och larmar i sin tur närmaste räddningsstyrka.

Ring 090-16 22 00 om ärendet inte är brådskande

Beredskapsgrupper

Räddningstjänsten i Robertsfors kommun utgörs av deltidskårer. Detta innebär att brandmännen bor och har sina ordinarie arbetsplatser inom tätorten. Det vill säga att de under jourtid, snabbt kan komma till brandstationen vid larm. Tid från larm och till första fordon lämnar brandstationen ska inte överstiga 5 minuter. I Robertsfors är styrkan i beredskap 1+4 (en styrkeledare och fyra brandmän), och i Ånäset är styrkan 1+1.

Utbildning och övning

All brandpersonal har genomgått utbildning hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Vidareutbildning sker kontinuerligt vid räddningstjänstens brandstation under särskilda övningsdagar. Kompetensutbildning för brandbefäl sker vid någon av landets två räddningsskolor.

Personalen övar ca 50 timmar per år. Särskilda insatsövningar gällande t ex brand i vårdavdelning, bussolycka, industribrand, bostadsbrand och kemolyckor genomförs också under året.