Din beredskap hemma

  • Ditt ansvar vid samhällsstörning

    Du som, under normala förhållanden, klarar dig själv har ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en kris eller samhällstörning.

  • Krislåda, bra att ha hemma

    Du kan själv förbereda ditt hushåll på en samhällskris genom att skaffa en krislåda

  • Livsmedel vid kris

    Genom att vara rätt förberedd klarar du en besvärlig situation bättre. Livsmedelsverket har bra information