Varningslistan

Svensk Handel publicerar Varningslistan som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Nedan hittar du länk till Varningslistan.

Svensk Handel är en bransch- och arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.