Upphandling och inköp

Robertsfors kommun har samarbetsavtal med Umeå kommun om samordnade upphandlingar. Umeå kommun samordnar upphandling av många varor och tjänster för samtliga kommuner i Umeåregionen.

Robertsfors kommun väljer vilka av de upphandlingar som Umeå kommun erbjuder som vi vill delta i. Robertsfors kommun deltar även i upphandlingar som samordnas av andra myndigheter och organisationer, regionalt och nationellt.

Policy för upphandling och inköp

Robertsfors kommun har en inköps- och upphandlingspolicy. Styrdokumenten omfattar all upphandling och all användning av ingångna avtal för varor, tjänster och byggentreprenader. Styrdokumenten gäller för Robertsfors kommuns samtliga sektorer och majoritetsposter i helägda bolag och stiftelser.

I styrdokumenten står det att våra upphandlingar ska ta hänsyn till:

  • ekonomisk hållbarhet och näringsliv
  • social hållbarhet
  • ekologisk hållbarhet

På sidan Planer, styrdokument och lagar hittar du vår upphandlingspolicy.

Riktlinjer för upphandling omfattar bland annat

  • Helhetssyn vid anskaffningsbehov
  • Robertsfors kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp av tjänster, varor och byggentreprenader. Riktlinjer klarlägger upphandlingsform
  • Affärsmässighet
  • Seriositetsgranskning av leverantörer
  • Våra upphandlingar annonseras via databasen E-avrop med undantag för direktupphandlingar. Våra avtal ligger lagrade på E-avrop med undantag för direktupphandlingsavtal som ligger lagrade på Robertsfors kommuns intranät (avtalsbanken)

E-avrop

För dig som är företagare är E-avrop ett bra verktyg att få information om när kommunen annonserar en upphandling som skulle kunna intresserar dig. För att bevaka Robertsfors kommuns upphandlingar kan du kostnadsfritt skapa ett användarkonto på E-avrop.

Via E-avrop kan du även bevaka Västerbottensportalen som är en samlad databas för alla upphandlingar från Västerbottens alla kommuner samt övriga upphandlande myndigheter i Sverige som är ansluta till E-avrop.
På E-avrop kan du söka bland avtalen i vår avtalsdatabas. Många av de varor och tjänster som kommunen nyttjar tecknas i så kallade ramavtal som gäller för hela kommunen under en viss tid.

RAM-avtal

Nya RAM-avtal ska upphandlas på RobertsforsBostäder/Robertsfors kommun. Det gäller RAM-avtal inom bland annat byggentreprenader, färdtjänst, snöröjning, livsmedel med mera. Information om upphandlingarna finns på Opics webbplats.