Projekt Climate Action

Rickleån nedan Bruksmuseet - foto Gunilla Lyrén

Robertsfors kommun har sedan 2009 haft ett flertal olika utbytesprojekt med Machakosregionen i Kenya. Sedan våre 2023 pågår projektet Climate Action. Projektet är finansierat av International Centre for Local Democracy (ICLD) och sker inom ramen för organisationens kommunala partnerskapprogram.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten hos både Machakos regionsadministration och Robertsfors kommun att agera mot klimatförändringar och hantera utsläpp av växthusgaser.

I Machakos kommer fokus att läggas på åtgärder mot avskogning genom formulering, implementering och utvärdering av en handlingsplan. I Robertsfors kommer tyngdpunkten att ligga på att minska den egna organisationens utsläpp av växthusgaser och en handlingsplan kring detta kommer att utformas, implementeras och utvärderas.

En huvudfunktion i de kommunala partnerskapsprogrammen är att vi besöker varandra ett antal gånger under projektperioden för tillfällen att lära av varandra och arbeta med kunskapsöverföring och demokratifrågor.

I både Robertsfors och Machakos kommer kommunikation att vara en avgörande del av projektet för att säkerställa transparens och möjlighet till medborgardeltagande. Genom att utveckla tydliga och tillgängliga handlingsplaner blir det möjligt för medborgarna att hålla beslutsfattare ansvariga.

Alla ICLD:s projekt bygger på fyra kärnvärden: Jämlikhet, delaktighet, transparens, och ansvarsutkrävande.

Läs mer om ICLD:s kärnvärden här (extern sida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arbetet i Robertsfors kommun


Utöver själva besöken i Machakos och Robertsfors och det gemensamma arbetet kopplade till dem så sker även arbete internt i respektive organisation. I Robertsfors pågår just nu arbetet för att utveckla en omfattande handlingsplan för att minska kommunens klimatpåverkan - främst rörande organisationens utsläpp av växthusgaser.

I ett försteg till den handlingsplanen skrev under vintern en nulägesanalys av det hållbarhetsarbete som pågår i Robertsfors kommun idag. Den är nyligen presenterat för politiken. Om du är intresserad av att läsa den så finns den bland det relaterade innehållet nedan.