Projekt Climate Action

Rickleån nedan Bruksmuseet - foto Gunilla Lyrén

Robertsfors kommun har sedan 2009 haft ett flertal olika utbytesprojekt med Machakosregionen i Kenya. Sedan våre 2023 pågår projektet Climate Action. Projektet är finansierat av International Centre for Local Democracy (ICLD) och sker inom ramen för organisationens kommunala partnerskapprogram.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten hos både Machakos regionsadministration och Robertsfors kommun att agera mot klimatförändringar och hantera utsläpp av växthusgaser.

I Machakos kommer fokus att läggas på åtgärder mot avskogning genom formulering, implementering och utvärdering av en handlingsplan. I Robertsfors kommer tyngdpunkten att ligga på att minska den egna organisationens utsläpp av växthusgaser och en handlingsplan kring detta kommer att utformas, implementeras och utvärderas.

I både Robertsfors och Machakos kommer kommunikation att vara en avgörande del av projektet för att säkerställa transparens och möjlighet till medborgardeltagande. Genom att utveckla tydliga och tillgängliga handlingsplaner blir det möjligt för medborgarna att hålla beslutsfattare ansvariga.

Alla ICLD:s projekt bygger på fyra kärnvärden: Jämlikhet, delaktighet, transparens, och ansvarsutkrävande.

Läs mer om ICLD:s kärnvärden här (extern sida) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..