Projekt Kultur för hälsa

Kultur för hälsa är ett samarbetsprojekt mellan musikskolan och elevhälsan och med stöd från Allmänna Arvsfonden.I projektet arbetar vi för att främja elevers psykiska välmående genom musik och kultur.

Eleverna i projektet får träffa en musiklärare vid ca 5 tillfällen i 20-30 minuter för att på olika sätt introduceras till musik i en miljö där jobbiga tankar kanske för en stund kan mildras. Eleven väljer själv vilket instrument eller inriktning som hen vill ägna dessa träffar åt. Det finns även möjligheter att modifiera de inriktningar som finns så att det ska passar eleven på bästa sätt.

De fem olika inriktningarna i projektet är:

  • Instrument – som är lik den vanliga verksamheten men utan läxor och mer baseras på elevens önskemål
  • Skapa låtar – göra egen musik
  • Musikgemenskap – till exempel vara med andra som delar samma musiksmak
  • Stärkande sång – med fokus på andning och avslappning
  • Svenska med musik – där eleven får tonsätta texter till musikbakgrund med fokus på att utveckla det svenska språket.
Logga Allmänna arvsfonden