Projektet För allmänt bruk

Röd cykel i i bakgrunden folkvimmel vid marknadsstånd, slaggstensbyggnader.

Bild från det evenemang som det vinnande teamet anordnade hösten 2023. Höstmarknad, föreläsningar, konserter, täljverkstad och utställningar är några exempel på aktiviteter under "En dag för allmänt bruk".

Under 2023 genomfördes ett forskningsnära projekt på bruksområdet i Robertsfors. Projektet var ett samarbete mellan Robertsfors kommun, ArkDes och Riksantikvarieämbetet.

Det vinnande teamet som fick genomföra projektet kallade sig Robertsforsgruppen och bestod av arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordmark.

Uppdraget för gruppen var att utforska och visa hu den ärvda miljön kan bli en levande del av framtiden. Aktiviteter genomfördes på platsen och i januari 2024 presenterades en slutrapport som finns för nedladdning nedan.