God man, förvaltare och förmyndare

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Genom sin tillsyn ska överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället: underåriga, barn under 18 år samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Överförmyndarenheten i Umeåregionen hjälper dig som bor i Robertsfors, Umeå, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, eller Vännäs kommun. Vi svarar på frågor om gode män, förvaltare och barns pengar.

Bli god man i Umeåregionen

I kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs finns det personer som behöver en god man. Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska.

Om dig

Du bör vara en person som kan sätta gränser och samtidigt respektera individen. Det är viktigt att du själv kan ta reda på information och ta initiativ. Du behöver var bekväm med att ta kontakt med myndigheter och andra aktörer.

Uppdraget kräver en god kommunikativ förmåga där det krävs att du ska kunna tala och skriva på svenska. Vissa som behöver god man har inte svenska som modersmål. Det är därför en fördel om du kan fler än ett språk.

Uppdraget som god man

Personer kan behöva god man av olika anledningar. Det handlar om personer som på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp och stöd. Uppdraget kan ha olika stor omfattning. Det kan innebära att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för någons person.

Exempel på sådant som en god man kan hjälpa till med:

  • betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor
  • ansöka om ersättningar och insatser
  • överklaga beslut
  • sköta kontakter med myndigheter

Du kommer att behöva redovisa vad du gör i ditt uppdrag. Om du blir god man kommer du att få erbjudande om att använda en digital redovisningstjänst.

Uppdraget innebär inte att du är anställd. Det är ett personligt uppdrag och som god man har du rätt till ett arvode som du får en gång per år.

Läs mer om uppdraget och ansök om att bli god man via länken nedan (Umeå kommun)