Förmåner för våra medarbetare

Som anställd i Robertsfors kommun får du flera förmåner! Här kan du läsa mer om vad Robertsfors kommun kan erbjuda dig!

Fritid och för din hälsa

Friskvårdsbidrag 2 000 kronor

Samtliga månadsanställda medarbetare erbjuds ett ekonomiskt bidrag till motions- och friskvårdsaktivitet av enklare slag i form av en friskvårdsersättning som betalas ut i efterhand.

Som medarbetare i Robertsfors kommun får du ett friskvårdsbidrag på max 2 000 kronor per år. Du skickar in ditt friskvårdskvitto via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Deltagande i motionsevenemang

Robertsfors kommun ställer sig positiv till att medarbetare i grupp deltar i motionsevenemang. Kostnaden för lagdeltagande i denna typ av evenemang kan ersättas av arbetsgivaren. Förutsättning för skattefrihet är att alla medarbetare erbjuds deltagande. Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemamng, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag ersätts inte.

Badhuset i Robertsfors

Samtliga medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter en gång per vecka. Anteckna dig på en lista i simhallens kassa.

Företagshälsovård

Robertsfors Kommun samarbetar med Feelgood.

Trivselpeng

Varje arbetsplats disponerar årligen 200 kronor per medarbetare för gemensam aktivitet, till exempel i form av studiebesök, personalfest, jullunch och liknande. Syftet är att främja samhörigheten på arbetsplatsen.

Det är närmaste chef som beslutar om samtliga aktiviteter och ersättningar.

Arbetsvillkor

Individuell lön

Vi har individuell lönesättning där lönen utgår från ansvar, arbetets svårighetsgrad, kompetens och på vilket sätt du utför ditt arbete. Det innebär att du själv har möjlighet att påverka din löneutveckling.

Flexibla arbetstider

I en del av våra verksamheter har du möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.

Möjlighet till distansarbete

Inom vissa av våra verksamheter har du som anställd möjlighet till distansarbete.

Vi har även tillgång till ett satellitkontor i Umeå.

Semester

Som anställd hos oss har du 25 semesterdagar per år. Från och med 40 år har du 31 dagar och från 50 år har du 32 dagar. Är du timanställd (intermittent) har du rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med timlönen.

Hos oss får du även förskottssemester! Du tjänar in din semester mellan 1 januari-31december.

Semesterväxling!

För dig som önskar några dagar extra semester per år kan du ansöka om semesterväxling. Här växlar du ditt semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. Upp till 40 år får du 5 extra semesterdagar och om du är 40 år eller mer får du 6 extra semesterdagar.

Ledighet för enskilda angelägenheter

Om en nära anhörig blir allvarligt sjuk eller går bort har du möjlighet att vara ledig med bibehållen lön under ett par dagar.

Försäkringar

Som medarbetare i Robertsfors omfattas du av kollektivavtalade försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Vi som arbetsgivare tecknar försäkring och betalar premien. Stöd vid omställning samt tjänstepension är också försäkringar som du omfattas av

Stöd vid verksamhetsförändring och arbetsbrist

Du kan få hjälp till ett nytt arbete och få ekonomiskt stöd under omställningstiden om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Tack för din tid och engagemang

När du jobbat hos oss i 25 år, går i pension eller avslutar din tjänst hos oss vill vi uppmärksamma dig lite extra. Som tack för din tid och ditt engagemang får du en gåva av din närmsta chef som är värd...

Tjänstepension

Robertsfors kommun betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid. Skulle du vara frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter Robertsfors kommun ändå att betala till din tjänstepension.