Påverka kommunen

 • Dialog och synpunkter

  Har du synpunkter på någon av kommunens verksamheter? Dina synpunkter är viktiga för oss som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

 • Lämna medborgarförslag

  Har du en bra idé och är folkbokförd i Robertsfors kommun har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

 • Medborgarundersökningar

  I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

 • Överklaga kommunala beslut

  Här hittar du information om övriga kommunala beslut