Dialog och synpunkter

Har du synpunkter på någon av kommunens verksamheter? Dina synpunkter är viktiga för oss som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Synpunkter

Vad tycker du om tjänsterna och servicen som Robertsfors kommun levererar? Vi vill veta vad ni som bor i Robertsfors kommun tycker om den kommunala servicen. Då kan vi tillsammans utveckla vår kommun. Kom med idéer och förslag. Rikta gärna beröm men vi behöver även få höra dina synpunkter för att bli bättre. Synpunkterna kommer användas för att göra vår kommun till en bättre plats att leva och bo i.

Läs mer om lämna synpunkter (intern-länk) Länk till annan webbplats.

Dialog

Kommunen genomför dialogmöten och samrådsträffar om viktiga frågor som rör utvecklingen generellt i kommunen, eller i specifika delar. Du som medborgare är varmt välkommen att delta i dessa.

Sådana möten anslås här: anslagstavlan

Ibland skickar även kommunen ut enkäter, eller ställer frågor på vår webbsida eller via någon av våra sociala medie-kanaler. Genom att besvara sådant är du också en del i dialogen om Robertsfors utveckling.

Medborgarförslag

Bor du i Robertsfors kommun och har idéer och förslag på förändringar i kommunen kan du lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen ansvarar för. Det kan handla om ett förslag på en ny fritidsanläggning, försköning av parker, utvecklingsfrågor m.m. Medborgarförslag är en viktig del i kommunens strategi i att föra en aktiv dialog med dig som är medborgare. Läs mer om hur du lämnar ett medborgarförslag samt hur beslutsprocessen går till.

Engagera dig politiskt

Kontaktuppgifterna till partierna kommunfullmäktige

Socialdemokraterna Länk till annan webbplats.
Centerpartiet Länk till annan webbplats.
Vänsterpartiet Länk till annan webbplats.
Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats.
Moderaterna Länk till annan webbplats.
Kristdemokraterna Länk till annan webbplats.