SCB:s medborgarundersökning

Vad tycker kommuninvånare om sin kommun? I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. 253 av Sveriges kommuner har deltagit någon gång hittills och 189 av dessa mer än en gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns för jämförelser med andra kommuner.

I Robertsfors kommun och i andra små kommuner, skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.

Pappers- och webbenkät

Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Resultat från tidigare medborgarundersökningar

Här hittar du tidigare resultat för Robertsfors kommun i SCB's medborgarundersökning. Robertsfors kommun deltar inte varje år, men aktuella resultat finns från 2019 och 2020.

I enkäten har medborgarna på en 10-gradig skala fått ange vad de tycker om kommunen och dess verksamheter i förhållande till 3 olika områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Kommunens verksamheter.
  • Medborgarnas inflytande i kommunen.

Medborgarundersökning 2019 – rapport (pdf, 279 kb) Pdf, 278.9 kB.

Medborgarundersökning 2019 – bilaga (pdf, 14620 kb) Pdf, 14.3 MB.

Medborgarundersökning 2020 - rapport (pdf, 820 kb) Pdf, 819.7 kB.

Medborgarundersökning 2020 - tabell- och diagrambilaga 2020 (pdf, 2090 kb) Pdf, 2 MB.