Kommunfakta och statistik

Här följer en kortfattad beskrivning av Robertsfors kommun i siffror. Det är statistiska Centralbyrån, SCB, som varje år tar fram och sammanställer aktuella siffror med kommunfakta inom bland annat områdena befolkning, arbetsmarknad, kommunalval och kommunal service.

Robertsfors kommun ligger i Västerbottens län, ca 35 km norr om Umeå. Kommunen är 2 371 km² till ytan och har ca 6 760 invånare, hela Robertsfors kommun räknas som glesbygd.

Robertsfors kommun domineras av skogsmarker, 80,2 %. Den övriga marken fördelar sig som 7,2 % jordbruksmark, 10.3 % öppen myrmark och övrig mark och 2,3 % bebyggd och anlagd mark.

Det finns sex naturreservat i kommunen, samtliga förvaltas av Länsstyrelsen: Klubben, Sjulsmyran, Ramsarmyran Hertsånger, Rataskär och Åströmsforsen.

Befolkning

Robertsfors kommun har cirka 6 760 invånare och har senaste åren en neutral befolkningsutveckling efter en längre period av befolkningsminskning. Knappt hälften av invånarna bor i någon av kommunens tre tätorter: Robertsfors, Ånäset och Bygdeå.

Fördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika i de olika åldersgrupperna. Männen är något överrepresenterade i kommunen som helhet. Åldersfördelningen är något högre än landet i stort (45,2 i Robertsfors, 41,7 i Sverige).

Arbetsmarknad

Robertsfors kommun är traditionell jordbruks- och bruksmark, och det lever i stort kvar än idag. Ungefär 20 % av arbetskraften jobbar inom tillverkningsindustri, medan cirka 8 % jobbar i jordbruket. Kommunen är största arbetsgivaren med närmare 800 anställda.

Kommunen är en pendlingskommun med omfattande pendling både in och ut från kommunen, framför allt till och från Umeå kommun, och de södra delarna av Skellefteå kommun.

I kommunen finns nästan 900 registrerade företag. Av dessa är huvuddelen småföretagare, med ett antal industrier samt offentlig sektor som större arbetsgivare. Arbetslösheten är bland den lägsta i landet på ungefär 2,5 %.

Statistik från SCB

För att se övergripande statistik för Robertsfors kommun och jämföra med andra kommuner kan du använda SCBs tjänst Kommuner i siffror. Länk finns längst ned på sidan.

Varje månad tar SCB fram befolkningsstatistik för landets kommuner. Statistiken innehåller information om den senaste månadens befolkningsförändringar, däribland in- och utflyttning, födda och avlidna, in- och utvandring samt åldersfördelning. Du kan ta del av den statistiken i statistikdatabasen, även den länken finns i slutet av sidan.

Kommunen har även tillgång till mer detaljerad statistik som följer befolkningsutvecklingen på delområden, exempelvis Ånäset eller Bygdeå. Hör av dig till kommunstyrelseförvaltningen om du vill ta del av den informationen!