Sommarlovsföretagare

Programmet syftar till att stimulera unga människors entreprenöriella förmågor och bygger på att ungdomar får starta och driva en egen verksamhet som sitt ”sommarjobb”. Det är ett program med respekten för ungdomars egna idéer som grundprincip.

Information om sommarsäsongen 2024 kommer senare.

Projektet sommarlovsföretagare skall ge ungdomar i åldern 16 till 18 år kunskap om och förståelse för företagandets och arbetslivets villkor och betydelse. Ungdomarna driver under sommaren ett miniföretag från start till avveckling med stöd av lärare och rådgivning från näringslivet.

Försäkringsvillkor för deltagande:

  1. Ungdomar med ålder till och med 18 år. (Ungdom = minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.)
  2. Ungdomar måste studera vidare på gymnasienivå under höstterminen.

Huvudingredienser i programmet:

  • Kickoffvecka med inspiration och kunskapspåfyllnad.
  • Startkapital och försäkring
  • Aktiv sommarperiod om 3-8 veckor
  • Tillgång till handledare under aktiv sommarperiod.
  • Reflektionsträff med avslutshjälp

Ansökan

Ansökan är inte öppen just nu.

Deltagande i sommarlovsföretagare kan inte kombineras med feriejobb.

Programmet sommarlovsföretagare förbereder ungdomar för UF på gymnasienivå.