Feriearbeten för ungdomar

En ung man står i en kassa, hyllor i bakgrunden.

Du som fyller 16 år innevarande år och är folkbokförd i Robertsfors kommun har möjlighet att ansöka om feriearbete via Robertsfors kommun.

Ett feriearbete är detsamma som ett sommarjobb men ersätter ingen annan personal. Det krävs inte heller att du på egen hand ska klara av arbetsuppgifterna. Du får handledning och introduktion till de uppgifter du ska utföra.

Feriearbetsplatserna finns hos privata arbetsgivare, föreningar samt Robertsfors kommun.

Vem kan få feriejobb?

Alla som fyller 16 år under innevarande år har möjlighet att söka feriearbete. Du behöver alltså inte ha fyllt 16 år när arbetet påbörjas. I mån av plats kan utrymme även ges till ungdomar som ska fylla 17 år innevarande år.

Du som tidigare haft feriejobb som förmedlats via Robertsfors kommun kan dock inte söka igen.

Du som söker ska:

  • kunna arbeta 6-8 timmar/dag.
  • vara folkbokförd i Robertsfors kommun.
  • arbeta under tre till fyra veckors period, maximalt 120 timmar.

Medicinska skäl som begränsar dina arbetsmöjligheter tas i största möjliga mån hänsyn till. Kontakta ansvarig för feriearbeten för vidare dialog, kontaktuppgifter finns nedan.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst som öppnar under våren. Länk till e-tjänsten hittar du nedan. (Om du får meddelandet "Sidan hittades inte" är e-tjänsten inte öppen.)

Mer information om feriearbeten via kommunen

Var kan jag få jobba?

Feriearbeten finns inom företag, kommunal verksamhet och ideella föreningar. Det kan till exempel vara jobb på förskola, äldreboenden, badhuset, Bruksam Returmarknad, parkarbeten, lokalvård, butik, restaurang, kafé etc.

Vad får jag för lön?

Varje arbetsgivare bestämmer själv sin egen ersättningsnivå till ungdomen men vi rekommenderar följsamhet till Robertsfors kommuns lönenivåer. Aktuella lönenivåer hittar du här.

 

Viktigt för att du ska få din lön!

Du som får feriearbete i kommunal verksamhet

För dig som har feriearbete i kommunal verksamhet kommer utbetalning av lönen att göras via Swedbank. För att din lön ska kunna utbetalas till ditt konto behöver ditt konto vara kopplat till Swedbanks utbetalningssystem (SUS).

Gör kopplingen så snart som möjligt efter att du fått besked om din feriearbetsplats (kommer någon gång i maj). Tillsammans med målsman (förälder/vårdnadshavare), behöver du åka till något av Swedbanks eller Sparbankernas kontor för att anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du inte gör kopplingen mot Swedbank betalas lönen ut via en utbetalningsavi som sedan behöver lösas in på Swedbank.

 

Du som får feriearbete hos företag eller förening

Du som får feriearbete hos företag eller förening får information om hur lönen betalas ut från din arbetsgivare.

Måste jag betala skatt?

Du som vet att du kommer att tjäna mindre än 24 238 kronor under 2024 och inte ska betala skatt behöver lämna in ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) till din handledare/arbetsgivare. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lämna gärna in intyget innan du börjar jobba.

Hur tidrapporterar jag?

Du som feriearbetar inom kommunal verksamhet ska fylla i en tidrapport varje dag och när månaden är slut ska den inlämnas till din ansvarige handledare på arbetsplatsen för vidare överlämning till kommunens personalkontor. Rapporten för juni månad ska vara inlämnad senast den 5 juli, rapporten för juli månad senast 10 augusti samt rapporten för augusti månad senast 10 september för att din lön ska kunna utbetalas i rätt tid.

Tidrapport för nedladdning hittar du längre ned på sidan.

När kommer beskedet om att jag fått feriearbete?

Besked kommer under maj månad. Du som får feriearbete inom kommunal verksamhet behöver koppla ditt bankkonto till Swedbank i god tid för att kunna få din lön utbetald. Läs mer om hur du gör det här.

Behöver jag utdrag ur polisens belastningsregister?

Ska du arbeta med barn exempelvis inom barnomsorgen eller på badhusets simskola måste du begära ett utdrag från Polisens belastningsregister. När du erhållit ett sådant ska det visas upp för din närmaste handledare eller chef på arbetsplatsen, gärna första arbetsdagen.

Anställningsavtal

Som anställd ska du alltid ha ett anställningsavtal. Anställningsavtalet är ett bevis på att du och arbetsgivaren ingått ett avtal om en anställning.

När anställningsavtalet är upprättat och underskrivet av både dig och din chef får du ett exemplar av det.

Konkreta arbetsuppgifter formuleras inte i anställningsavtalet, de brukar vanligtvis listas i en arbetsbeskrivning (som du erhåller skriftligt eller muntligt).