Sammanträdestider

Här kan du se sammanträdestider för kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Arbetsutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- och utbildningsutskottet, Socialutskottet samt Tillväxtutskottet.

Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs på den digitala anslagstavlan Länk till annan webbplats. på Robertsfors kommuns hemsida. Sammanträdestider för gemensamma nämnder kommer hållas uppdaterade i möjligaste mån.

Sammanträdesportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du tidigare sammanträden och protokoll.

Sammanträdestider 2024

Sammanträdestider 2024

Kf

Ks

Au

SHBU

BoU

SU

TVU

Db

Ubrn

Öfn

PA

Jan

   

29

29

30

30


25

24

 

Feb

 

19

12

    
 

28

 

Mars

4 


18

18

19

19

25

15

27

 

April

22

8

2

    
 

25

 

Maj


27

13

6

6

7

7


17

21

 

Juni

17


10


   3 

19

 

Juli

       
   

Aug

  

19

 

   

Sept

 


23

    16

27

4 / 24

 

Okt


21

28

7

7

8

8


 

30

 

Nov

4


25

18

18

19

19


22

 

 

Dec

16

2

     9 

4


Kf: Kommunfullmäktige
Ks: Kommunstyrelsen
Au: Arbetsutskottet
Shbu: Samhällsbyggnadsutskottet
Bou: Barn- och utbildningsutskottet
Soc: Sociala utskottet
Tvu: Tillväxtutskottet
Db: Demokratiberedningen
Ubrn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
Öfv: Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
PA: PA-nämnden / Umeåregionens nämnd för Personaladministrativa system