Revision och granskning

Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen.

Revisionen har mandat från kommunfullmäktige och ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet, såväl den som bedrivs av styrelser och nämnder som den som finns i bolagsform och stiftelser.

Revisionens uppgift är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa. Revisionen arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin. Kommunala revisorers uppdrag anges i kommunallagen.

Kommunens revisorer

Åke Elvinsson (ordförande)

ake.elvinsson@robertsfors.org


ake.elvinsson@hotmail.com

070‑322 76 86

Patrik Willskytt (vice ordförande)

patrik.willskytt@robertsfors.org

070‑600 48 97

Kristina Trygg Andersson

christina.andersson.trygg@robertsfors.org

070‑349 62 95

Anniqa Nygård

anniqa.e.nygard@robertsfors.org

070‑641 20 15

Katarina Jonsson

katarina.jonsson@robertsfors.org