Nämnderna

  • Jävsnämnd

    Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

  • Valnämnd

    I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.