Rådgivande organ

I Robertsfors kommun finns fyra råd som fungerar som ett forum och mötesplats mellan olika delar av samhället och politiken. De råd som finns är Folkhälsorådet, Funktionsrättsrådet, Pensionärsrådet samt Ungdomsrådet

Råden kan inte fatta formella beslut för politiken, däremot fungerar de som informations- och dialoginstanser.

Folkhälsorådet

Det kommunala folkhälsorådet (KFHR) är ett forum för information och samråd
med representation från kommunen och organisationer som arbetar med
folkhälsofrågor i Robertsfors kommun.

Representanterna kan i rådet föra fram synpunkter tankar och idéer som rör
folkhälsoarbete. Genom rådet tillförs kommunen kunnande och erfarenhet från
organisationerna.

Reglemente för Folkhälsorådet (pdf, 245kb) Pdf, 244.8 kB.

Ordförande
Kent Persson (S)

Vice ordförande
Lars Tängdén (C)

Sekreterare
Hilda Vidmark

Funktionsrättsrådet

Det kommunala funktionsrättsråd (KFR) är ett forum för information och samråd
med representation från kommunen och funktionsrättsorganisationer.

Funktionsrättsråd kan i rådet föra fram synpunkter som rör målgruppen. Genom
rådet tillförs kommunen kunnande och erfarenhet från organisationerna.

Reglemente för Funktionsrättsrådet (pdf, 242 kb) Pdf, 228.7 kB.

Ordförande
Petra Andersin (S)

Vice ordförande
Marie Viberg (C)

Sekreterare
Rosmari Andersson

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett forum för information och samråd
med representation från kommunen och pensionärsorganisationer.

Pensionärsorganisationerna kan i rådet föra fram synpunkter som rör
målgruppen. Genom rådet tillförs kommunen kunnande och erfarenhet från
organisationerna.

Reglemente för Pensionärsrådet (pdf, 265 kb) Pdf, 264.2 kB.

Ordförande
Petra Andersin (S)

Vice ordförande
Lars Tängdén (C)

Sekreterare
Harrieth Lindberg

Ungdomsrådet

Det kommunala ungdomsrådet (Kur) är ett forum för information och samråd
med representation från kommunen och ungdomsrådsrepresentanter.

Ungdomsrådet kan i rådet föra fram synpunkter som rör målgruppen. Genom
rådet tillförs kommunen kunnande och erfarenhet från organisationerna.

Reglemente för Ungdomsrådet (pdf, 244 kb) Pdf, 243.3 kB.

Ordförande
Petra Andersin (S)

Vice ordförande
Lars Tängdén (C)

Sekreterare
Hilda Vidmark