Demokratiberedningen

En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i låg utsträckning av lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. I Robertsfors kommun kallas fällmäktiges beredning för Demokratiberedningen. Demokratiberedningens uppdrag regleras i: Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar (KF 2010-09- 08).

Av arbetsordningen framgår att beredningen bl.a. ansvarar för demokratiarbete, integration och medborgar-/brukarinflytande. Beredningen ansvarar även för utarbetande och utvärdering av kommunövergripande mål. Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige årligen precisera demokratiberedningens uppgift för det året.

Parti

Ordinarie

Ersättare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Robert Lindgren

Inga-Britt Berglund

Centerpartiet

Ingrid Sundbom

Erland Robertsson

Moderaterna

Tage Andersson

Ulf Wahllöf

Kristdemokraterna

Per-Martin Jonasson

Lennart Ekman

Sverigedemokraterna

Lennart Pettersson

Lars-Yngve Åström

Vänsterpartiet

Richard Löwall

Paavo Ruokojärvi

Föredragande tjänsteperson