Utskotten

 • Arbetsutskottet

  Kommunstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet.

 • Barn- och utbildningsutskottet

  Barn- och utbildningsutskottet bereder ärenden som rör barn och ungdomar inom kommunen.

 • Samhällsbyggnadsutskottet

  Samhällsbyggnadsutskottet bereder bland annat planer, bygglov, gator och avlopp

 • Socialutskottet

  Sociala utskottet bereder ärenden samt beslutar per delegation i vissa ärenden

 • Tillväxtutskottet

  Tillväxtutskottet bereder ärenden för kommunstyrelsen rörande kultur, fritid, näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt