Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en lag om ersättning för merkostnader på grund av funktionsnedsättning.

Tillgängligheten i buss, tåg och flyg förbättras hela tiden. Trafikbolagen erbjuder också kostnadsfri assistans för att fler ska kunna resa med kollektivtrafik. Om du ska resa mellan olika kommuner i Sverige och det inte räcker med trafik­bolagens assistans finns riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är en lag om ersättning för merkostnader på grund av funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst kan beviljas när en person, på grund av stor och långvarig funktionsnedsättning, har merkostnader vid resa över en eller flera kommungränser i Sverige.

Vem har rätt till riksfärdtjänst?

Kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig, (minst 6 månader), funktionsnedsättning som gör att dina resekostnader blir högre än vad som anses normalt på sträckan. Med normala resekostnader menas hur andra resenärer reser på samma sträcka i buss, tåg eller flyg. Exempelvis kan det vara att du behöver ha ledsagare med dig som innebär en extra biljettkostnad.

Riksfärdtjänst beviljas i första hand med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Vem den fysiska ledsagaren är ordnar du själv. Det är endast i undantag som resa med personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär. Du ska vara folkbokförd i Robertsfors kommun.

Du behöver göra en ansökan för att få tillstånd till riksfärdtjänst.

Ansökan

Ansökan bör inkommit till kommunen senast 25 arbetsdagar innan planerad avresa, för att möjliggöra handläggning av ärendet och sökandes bokning av resa till Riksfärdtjänsten AB. En ny ansökan om riksfärdtjänst måste skickas in för varje nytt restillfälle.

Ansökan skickas enklast digitalt via vår e-tjänst. Du kan även fylla i en blankett som du skriver ut själv. Länk till nedladdningsbar blankett hittar du på E-tjänsten för ansökan om riksfärdtjänst eller hämtar i foajén på kommunhuset.

Skicka in din ansökan tillsammans med handling som styrker vad du får för fördyrande omkostnader och/eller vad det är som gör att du inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av din funktionsnedsättning

Handläggning, bedömning och beslut

När din ansökan inkommit påbörjar handläggaren en utredning och prövar din rätt till tillstånd enligt lagen om riksfärdtjänst (1997:735).

Beslut om riksfärdtjänst baseras på:

  • Informationen som kommit in i det individuella ärendet, vanligtvis den sökandens egna ansökan
  • Medicinskt utlåtande.
  • Lag om riksfärdtjänst. Lagen är beslutad av riksdag.
  • Med stöd av lagens förarbeten
  • Vägledande domar tagna av domstolar runt om i Sverige.

Tänk på att handläggningen inte påbörjas förrän ansökan är komplett.
Vänta därför inte med att skicka in alla handlingar som behövs för din ansökan.

Tillstånd

Grundtanken i lagstiftningen är tillstånd för enstaka resa. Tillstånd beviljas för:

  • Enkelresa
  • Tur & returresa

Robertsfors kommun har i sina generella föreskrifter och villkor för riksfärdtjänst även beslutat att det ska finnas ett generellt tillstånd. Detta gäller för återkommande resor inom Västerbotten och kan medges i undantagsfall efter särskild prövning. Följande kriterier gäller;

  • Resmål och ändamål med resorna är detsamma, exempelvis familjeanknytning
  • Sådant tillstånd ges för begränsad tid, max 12 månader

Vill man överklaga ett beslut om riksfärdtjänst så görs detta hos Förvaltningsrätten.

Medicinskt utlåtande

Vid första ansökan om riksfärdtjänst, eller på begäran, ska ett aktuellt medicinskt utlåtande bifogas till ansökan. Utlåtande kan utfärdas av legitimerad vårdpersonal, exempelvis fysioterapeut, läkare, sjuksköterska eller kurator. Det är den sökande som har ansvar att ordna och eventuellt betala för ett medicinskt utlåtande.

Tyck till om riksfärdtjänst

Har du synpunkter på kommunens tjänster och service? Låt oss då få veta vad du tycker. Berätta gärna både vad som är bra och mindre bra. Synpunkterna är viktiga för att Robertsfors kommun och de transportörer vi har avtal med ska kunna förbättra och utveckla verksamheten. Det kan handla om exempelvis bemötande från kommunens hantering eller om dina resor. Synpunkter och klagomål lämnar du via e-tjänst ((se länk nedan) eller eller genom att kontakta handläggaren.