Vem är anhörig?

Med anhörig menas den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant, som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder behöver hjälp att klara sin vardag.

Enligt Socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Kommunens biståndshandläggare fyller en viktig funktion i kartläggningen av personer som har behov av stöd. De kommer tidigt i kontakt med personer som är i behov av insatser för stöd i eget boende eller i behov av ett särskilt boende.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller stöttar en annan människa. För en del är det ett tillräckligt stöd att veta att någon ringer och frågar hur man mår med jämna mellanrum, andra känner att de behöver få egen tid och kanske åka bort ett tag. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att stödet man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras. Tanken är att detta skall ge ökad livskvalitet både för den anhörige och för den som får hjälp. Nedan kan du läsa om vilken typ av stöd till anhöriga som kommunen erbjuder.

Samordnare för anhörigstöd

För att komma i kontakt med någon som kan lotsa dig i anhörigfrågor. Ring kommunens samordnare för anhörigstöd och frivillig verksamhet. Telefonnummer 070 – 270 12 11 eller mejla anhorigstod@robertsfors.se

Någon att prata med när ens närstående har insatser från kommunen

Särskild och ordinär boendeform – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Inom särskilt och ordinärt boende är det enhetschefen som har sammanhållande ansvaret för att guida anhörigstöd.

Funktionshinderområdet – anhöriga får samtalsstöd via personal på boendet, beroende på frågeställning. Enhetschefen har sammanhållande ansvar för att guida anhörigstöd

Korttidsvistelse/växelvård– ansöks via biståndshandläggare

Korttidsboendet är ett viktigt stöd till personer som bor kvar i ordinärt boende och har stora omvårdnadsbehov. Insatsen ges utifrån en biståndsprövning. Insatsen kan vara korttidsvistelse, avlastning, rehabilitering, växelvård.

Arvoderad anhörigvård– ansöks via biståndshandläggare

Är en ekonomisk ersättning för den som vårdar en anhörig eller närstående kan få som alternativ till hemtjänst. För att få arvode för anhörigvård ska hjälpen som ges vara av personlig karaktär, det vill säga hjälp med exempelvis hygien, på och avklädning. Du som utför anhörigvård kan vara make, maka, sambo eller nära vän till den som behöver hjälp. Det är ett bistånds beprövat stöd.

Kostnadsfri avlösning

Är en del av kommunens anhörigstöd där det finns möjlighet till 12 timmars kostnadsfri avlösning per kalendermånad för anhörig som vårdar en närstående som har ett långvarigt behov av stöd/vård/tillsyn på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder. Den kostnadsfria avlösningen utförs av kommunal hemtjänstpersonal. Stödet kan ges mån-fre mellan tiderna 12-16. Kontakta hemtjänstchef för mer information.

Daglig verksamhet för personer med demenssjukdom – ansöks via biståndshandläggare

Måsens dagverksamhet är till för personer med demenssjukdom. Individens behov och önskemål ligger till grund för planering och vistelse på Måsen. Syftet med vistelsen är att bibehålla funktioner och färdigheter hos varje enskild individ samt som avlastning för anhöriga.

Stöd till anhöriga för personer med beroendeproblematik

Robertsfors kommun har avtal med Umeå kommun där du som är anhörig är alltid välkommen att ta kontakt för din egen skull. Dom erbjuder både enskilda samtal och grupper. De har anhöriggrupper för dig som lever i en nära relation med en person med beroende. Syftet med dessa grupper är att ge kunskap och insikt samt möjlighet att dela sina erfarenheter med andra för att få en förbättrad livskvalitet. Ta direktkontakt med dem, se uppgifter nedan.

Besöksadress:
Dragonens hälsocentral
Ridvägen 12
903 25 Umeå

Kontaktperson
Alkohol- och drogmottagningen
090-785 47 00

Telefontider:
måndag–fredag, kl. 8.00–11.00

Om de inte svarar går det bra att lämna meddelande så ringer dom upp och röstbrevlådan är öppet dygnet runt.
Mejladress:
alkohol.drogmottagningen@umea.se