Akut hjälp och kris

Flicka döljer ansiktet i händerna.

Barn som upplevt våld

Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via socialtjänsten.

Skulptur som håller upp trädgren

Akut hjälp och stöd

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation så finns stöd och hjälp inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Man sitter i mörkt rum i stor skinnfotölj.

Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. ibland behöver man vård, stöd eller hjälp. Här får du tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.