Anmälan om oro för barn eller vuxen

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande. Innan du gör en anmälan kan du prata med en socialsekreterare och fråga om råd. Det kan du göra utan att berätta vem du är orolig för.

Att anmäla oro för ett barn

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig bör du försöka prata med barnet och försöka att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa. Läs mer nedan eller via relaterade länkar.

Anmälan från dig som privatperson

Om du vill göra en anmälan som privatperson kan du ringa till en socialsekreterare via växeln på telefon 0934-140 00 eller använda en blankett (blankett för nedladdning finns längre ned på sidan). Det går också bra att skicka in en anmälan via mejl eller brev.

Som privatperson kan du göra en anonym anmälan.Du ska då inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar socialtjänsten. Om du uppger ditt namn har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller. Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Om du misstänker att barn utsätts för våld eller övergrepp bör du även anmäla det till polisen. I akuta fall ringer du 112.

Anmälan från professionella

Du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten, har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer både i offentlig och privat regi inom dessa verksamhetsområden.

Anmälningsskyldigheten betyder att när du har en misstanke om att barn far illa måste du anmäla det. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar. Anmälan ska du göra skriftligt med hjälp av blanketten som du hittar längre ned på sidan. Vid akuta situationer, ring alltid till socialtjänsten innan du skickar anmälan.

Blanketten skickas till
Socialtjänsten
Fabriksvägen 3
915 32 Robertsfors

Att anmäla oro för en vuxen person

Om du misstänker att en vuxen person far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för personen.Om du som privatperson vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar socialtjänsten.

Blankett för anmälan finns längre ned på sidan.

En av socialsekreteraren och biståndshandläggarens uppgift vid en anmälan är att vid samtal med den enskilde informera hen om rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, föreslå lämpliga insatser och försöka motivera den enskilde till att ta emot insatser. Den enskilde kan tacka nej till det som föreslås och då kan socialtjänsten inte tvinga den enskilde att ta emot hjälp.

Hur ansöker jag om stöd?

Önskar du ansöka om stöd och hjälp ska du vända dig till en socialsekreterare som arbetar med barn och unga, se kontaktuppgifter nedan.