Socialt och ekonomiskt stöd

  • Ekonomi och ekonomiskt bistånd

    Läs mer här om olika typer av stöd som finnas kring din ekonomi

  • Missbruk och beroende

    Har du frågor, funderingar eller vill veta mer om vilket stöd som finns att få, tveka inte att höra av dig till socialtjänsten

  • Psykisk ohälsa

    Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt, här finns tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Man sitter i mörkt rum i stor skinnfotölj.

Hot och våld

Det finns hjälp att få för dig som upplever våld eller hot, oavsett könstillhörighet eller ålder.

handslag mellan två människor

God man, förvaltare och förmyndare

Av en god man kan du får hjälp att sköta din ekonomi eller kontakter.

Barn i famn

Orosanmälan barn och vuxna

Så här går det till att göra en orosanmälan till socialtjänsten.