Kontakter omsorg och hjälp

Svart telefon på ett skrivbord

Här hittar du kontaktinformation inom området omsorg och hjälp. Hittar du inte den du söker, ring via växeln på telefonnummer: 0934-140 00. Du kan även maila till kommun@robertsfors.se.

Om du vet namnet på den person du vill nå kan du alltid maila hen på förnamn.efternamn@robertsfors.se.

Sektorchef

Socialchef
Jhonas Nilsson
0934-140 32

Administratör

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare
0934-140 34

Äldre och funktionshinderomsorg

Verksamhetschef

Verksamhetschef äldre och funktionshinderomsorg
Evy Andersson
0934-140 36

Hemtjänst

Enhetschef Ånäset, Diamanten samt serviceteamet
0934 142 82

Enhetschef Opalen samt nattpatrullen
0934 140 47

Boendestöd

Boendestödsteam
Telefon: 070-283 82 50
Enhetschef 0934–140 46

Särskilda boenden för äldre

 

Edfastgården

Roll

Telefonnummer

Enhetschef

0934 - 140 50

Sjuksköterska

0934 - 140 56

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0934 - 143 08

Arbetsterapeut

0934 - 143 08

Avdelning Skogsstjärnan

0934 - 140 58

Avdelning Blåklockan

0934 - 140 51

Avdelning Prästkragen

0934 - 140 55


Lövlunden HUS 1

Roll

Telefonnummer

Enhetschef

0934 - 143 24

Sjuksköterska

0934 - 143 39

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0934 - 143 08

Arbetsterapeut

0934 - 143 08

Avdelning Sälgen

0934 - 143 31

Avdelning Aspen

0934 - 143 32

Avdelning Rönnen

0934 - 143 33


Lövlunden HUS 2

Roll

Telefonnummer

Enhetschef

0934 - 140 70

Sjuksköterska

0934 - 142 26

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0934 - 143 08

Arbetsterapeut

0934 - 143 08

Avdelning Häggen

0934 - 143 34

Avdelning Björken

0934 - 143 35

Avdelning Viden

0934 - 143 36


Nysätragården

Roll

Telefonnummer

Enhetschef

0934 - 142 70

Sjuksköterska

0934 - 142 79

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0934 - 143 08

Arbetsterapeut

0934 - 143 08

Avdelning Liljan

0934 - 142 77

Avdelning Rosen

0934 - 142 78

Korttidsboende äldre

 

Kontaktuppgifter Gläntan

Roll

Telefonnummer

Enhetschef

0934 - 142 60

Sjuksköterska

0934 - 142 62

Fysioterapeut/Sjukgymnast

0934 - 142 62

Arbetsterapeut

0934 - 142 62

Avdelningen

0934 - 142 63 eller 0934 - 142 64

 

Daglig verksamhet äldre

Kontaktperson för Måsen
0934-142 67

LSS boende

Enhetschef LSS
0934 -140 46

Bäckvägen gruppbostad
0934-142 52

Bergmästargatan gruppbostad
0934-148 58

Inre ringvägens servicebostad
070-699 02 70

Korttidsboende LSS

Chef Personlig assistans
Telefon 0934-142 25

Daglig verksamhet LSS

Dagcenter Robertsfors
0934- 14286

Enhetschef dagcenter
0934-140 46

Anhörigstöd

Demensteam

Processledare demensteam
0934-140 41

Instruktör/ombud för syn och hörsel

Syn- och hörselombud
Onsdagar kl. 08:00-09:00
Telefon: 070-855 32 63

Fotvården

Fotvårdare
Telefon: 070-295 42 72

Träffpunkten

Kontaktperson
Rehabassistent
070-301 61 74

Bostadsanpassning

Handläggare bostadsanpassning
0934-141 02
Läs mer om bostadsanpassning

Individ och familjeomsorg

Verksamhetschef individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorg IFO chef
Erica Hjelte
0934-140 37

Socialsekreterare

Socialsekreterare
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag samt fredag kl. 08.30-09.30
Ring växel: 0934–140 00 och begär det område du söker för: barn, ekonomi, vuxen, familjerätt
Mejl: Socialsekreterare@robertsfors.se

Biståndshandläggare

Telefontider biståndshandläggare vardagar mellan 8.30 -9-30.
0934-140 93 Diamanten/Sikeå/legdeå/Vissa adresser i Robertsfors
0934-141 30 Ånäset och Flarken
0934-142 81 Opalen/Bygdeå/Rickleå/Överklinten/Robertsfors
Mejl: bistandshandlaggare@robertsfors.se

LSS handläggare

FIFA och ABC

Hälso och sjukvård

Verksamhetschef Hälso och sjukvård

Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
Lena Andersson
lena.andersson@robertsfors.se
0934-142 68

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Hälso och sjukvård

Kontaktuppgifter till sjuksköterska

Enhet

Telefonnummer

Lövlunden HUS 1

0934 - 140 30

Lövlunden HUS 2

0934 - 142 26

Edfastgården

0934 - 140 56

Nysätragården

0934 - 142 79

Korttids Gläntan

0934 - 142 61

Inre ringvägen

0934 - 140 56

Bäckvägen

0934 - 140 56

Bergmästargatan

0934 - 140 56

Hemsjukvård

0934 - 143 07

Akut kontakt med sjuksköterska

070 - 222 33 32

Verksamhetschef HSL

0934 142 68

Hemsjukvård

Profession

Telefonummer

Vardagar

Kväll, helg, natt

Sjuksköterskor

0934 -143 07

08.15-08.45

070-22 233 32

Sjukgymnast/fysioterapeut

0934 -143 08

08.30-09.00


Arbetsterapeut

0934 - 143 08

08.30-09.00


Akut kontakt med sjuksköterska

070 - 222 33 32

dygnet runt

dygnet runt

Verksamhetschef HSL

0934 142 68Resor transporter och besök

Resor, transport och besök

Trafiksamordnare och handläggare
Färdtjänst, riksfärdtjänst, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Telefontid: måndag-torsdag kl.10:00-11:00
0934-141 06
trafiksamordning@robertsfors.se

Sänd brevpost till:
Trafiksamordnare
Storgatan 13
915 81 Robertsfors

Länk till sidan om färdtjänst
Länk till sidan om riksfärdtjänst
Länk till sidan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Kollektivtrafik

Flyktingmottagande och integration

Integrationssamordnare

Rådgivning ekonomi, skuld och budget

Budget- och skuldrådgivaren

Medborgare i Robertsfors kommun kan få kostnadsfri budget- och skuldrådgivning via Skellefteå kommun.

Budget- och skuldrådgivning
0910-73 50 00
kundtjanst@skelleftea.se


www.skelleftea.se/konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till sidan ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning

Enklare ekonomisk rådgivning och vägledning kan ges av kommunens socialsekreterare.

Kontaktuppgifter till socialsekreterare

Till sidan ekonomisk rådgivning

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare

Konsumentvägledarna ger invånare i Skellefteå, Robertsfors och Malå kommuner råd om konsumenträtt.

Kontakt sker genom kundtjänst och be att få komma i kontakt med konsumentvägledningen.

0910-73 50 00, tryck 4
kundtjanst@skelleftea.se

www.skelleftea.se/konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till sidan Konsumentvägledning