Invandring och integration

  • Flyktingmottagning

    Kommunens integrationssamordnare är den som tar emot nyanlända i Robertsfors kommun.

  • Medborgarskapsceremoni

    Robertsfors kommun välkomnar årligen nyblivna svenska medborgare. Detta sker i samband med nationaldagsfirande den 6 juni.