Felanmälan

Felanmälningar till kommunen kan avse olika saker, till exempel vatten och avlopp, soptömning, slamtömning och gatubelysning. Ibland ska felanmälan göras till annan aktör. Här hittar du information om var du vänder dig vid olika problem.

Gator, vägar och gatubelysning

Vägnätet i Robertsfors kommun består av statliga, kommunala och enskilda vägar. Om du vill anmäla till exempel en vägskada eller trasig gatubelysning, ta först reda på vem som ansvarar för vägen. Ring Trafikverket 0771-921 921.

Renhållning, vatten och avlopp

Felanmäl i kommunens webbanmälan Länk till annan webbplats. så får du även information om hantering av ärendet. Du kan även felanmäla via telefon.
Dagtid: 0934-140 00
Annan tid: 0934-143 43 (Securitas)

Återvinningsstationer

Är containrarna fulla eller är det skräpigt på återvinningsstationen?
Kontakt vardagar: kl. 08.00-16.00 ring 0934-140 00
För felanmälan övrig tid: www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elnät och fjärrvärme

Innan du felanmäler kan du kontrollera följande:

  • Kolla om det lyser hos grannar, i trapphuset, gatubelysning. Lyser det hos andra är felet mest troligt i din bostad. Kontrollera bostadens säkringar.

Fjärrvärme felanmäls till Skelleftekraft telefonnummer: 020-77 27 00

Bredband

Felanmälan för såväl privatpersoner som företag ska alltid ske till den egna tjänsteleverantören. Klicka här för att se olika tjänsteleverantörers telefonnummer till kundservice.

Robertsfors Bostäder

Hyr du lägenhet eller lokal av Robertsfors bostäder? Då gör du din felanmälan på RoBos webbplats. Länk till annan webbplats.