Återvinningscentral Fagerliden

Robertsfors kommuns återvinningscentral heter Fagerliden, den ligger cirka 3,4 kilometer norr om Robertsfors tätort.

På en återvinningscentral (ÅVC) kan du lämna nästan allt avfall som uppkommer i hemmet. Återvinningscentralen är bemannad och har bestämda öppettider. För återvinningscentralen ansvarar kommunen, denna service ingår i renhållningsavgiften. Insamlade material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning genom förbränning eller deponering på Dåva deponi och avfallsanläggning.

Återvinningsstation

På Fagerliden finns även en återvinningsstation (ÅVS) där du kan lämna plast- och pappersförpackningar, tidningar, färgat och ofärgat glas. Metallförpackningar slängs i den container som är avsedd för metall.

Återbruk

Robertsfors kommuns egen returmarknad Bruksam har en container på återvinningscentralen Fagerliden. Där kan du lämna in saker du tror kan vara aktuella för återbruk.

Sommartider 2024

Gäller från och med vecka 17 (22 april) 2024

Extra lördagsöppet klockan 10.00-14.00 den 29/6 och 31/8

Veckodag

Öppettider

Måndag

11:30-19:30

Onsdag

07:30-15:30

Torsdag

11:30-19:30

Fagerliden stängd följande dagar

1 maj
Kristi himmelsfärd 9 maj
Annandag pingst 20 maj
Nationaldagen 6 juni
Julafton 24 december
Juldagen 25 december
Annandag jul 26 december

Sortera innan du kommer!

Oftast är det många som besöker återvinningscentralen samtidigt och det blir lätt stressigt för såväl kunder som personal. Det finns några saker du kan tänka på innan du åker till återvinningscentralen.

Läs mer om vad du kan tänka på inför besöket

Tänk på att i förväg sortera ditt avfall innan du besöker återvinningscentralen. Det underlättar för såväl dig själv, personal och övriga besökare. Längre ned på sidan hittar du en länk till sopor.nu där du kan läsa om var du kan lämna olika typer av avfall.

Val av sopsäck

Sopsäckar som slängs på återvinningscentralen måste vara genomskinliga/transparenta. Skälet är att kontrollen av felsorterat avfall underlättas. Om avfallet är i färgade säckar, måste kunden själv plocka ur avfallet ur säcken och lägga det på avsedd plats.

När det gäller ris och kompost så kan färgade sopsäckar användas, men de ska tömmas av avlämnaren på rätt plats. De tömda säckarna läggs sedan i avsedd behållare eller i brännbart.

Gipsavfall

Gips i skivor, kan som förut lämnas i containern som är märkt: GIPS. Pulveriserat gips skall vara förpackat och sedan slängas i samma container som ovan. Skälet till denna ordning är att vi av arbetsmiljöskäl vill minska dammet vid avlastningen.