Så här sorterar du ditt avfall

Källsortering innebär att du sorterar avfallet där det uppstår, det vill säga vid källan, till exempel i ditt hem.

Visste du? På sidan sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar en sorteringsguide för dina sopor.

Farligt avfall

Chansa aldrig med farligt avfall. Det kan ställa till stor skada för miljö och människor om det hamnar fel. På förpackningen ska du hitta text om hur det ska sorteras. Är det avfall till återvinningscentralen, fråga personalen om du är osäker. Felsortering är tidsödande och kostsamt.

Tänk även på personalens arbetsmiljö när du lämnar in farligt avfall genom att märka upp avfallet med vad det innehåller.

  • Kommunens återvinningscentral heter Fagerliden
  • Förpacknings- och tidningsinsamlingen (fti) ansvarar för de återvinningsstationer som finns i vår kommun.

Fastighetsnära insamling av förpackningar

En tjänst för insamling av förpackningar finns nu att beställa av företaget TMR. Du anmäler dig själv via företagets hemsida.

TMR är ett företag som samlar in förpackningar som ligger under producentansvaret. TMR har tagit fram ett nytt koncept där de hämtar upp pappers-, plast- och metallförpackningar hemma vid din dörr.

Du anmäler dig som kund hos TMR och tjänsten är kostnadsfri. Kommunen är skyldig att informera om tjänsten men är inte ansvarig för den så alla frågor hänvisas till TMR.

För mer information, anmäla intresse eller hitta kontakt uppgifter - gå till TMRs hemsida.

Återbruk

Innan du slänger något, fundera på om det du ska slänga kan vara något som kan vara till nytta för någon annan. Det vill säga, lämna det du vill slänga till återbruk i stället.

Läs mer om hur du gör för att lämna till återbruk:

  • Bruksam
  • Röda korset
  • Fyndet second hand Ånäset