Avfall- och renhållningsplaner

Bestämmelser om avfallsfrågor och renhållning finns i miljöbalken och i vissa förordningar. Varje kommun har också en renhållningsföreskrift.

Avfallsplan för Umeåregionen

Umeåregionen vill hantera avfall på ett hållbart sätt. Därför har vi satt mätbara mål för hållbar avfallshantering. Vi har även gjort en plan för vad vi ska göra för att nå målen. Vi strävar efter en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi betyder att alla som bor i regionen förebygger att resurser tar slut i framtiden. För att lyckas behöver vi tänka på hur vi påverkar både ekonomin, miljön och samhället i stort.

Den gemensamma avfallsplanen med bilagor hittar du på sidan Planer, styrdokument och lagar.

Mer om avfallsplan för Umeåregionen

Umeåregionen består av Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Vi samarbetar för att göra regionen mer hållbar. I den gemensamma avfallsplanen beskriver vi hur vi ska:

  • förebygga avfall
  • använda resurser effektivt och hållbart
  • jobba med återvinning så att råvaror kan användas i nya produkter.

Målen i korthet

  • Mål 1: Minska avfallsmängderna
  • Mål 2: Öka återvinninge
  • Mål 3: Minska miljöpåverkan

Du kan läsa mer om Avfallsplanen för Umeåregionen på Umeå kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Renhållningsplaner

Tekniska kontoret ansvarar för renhållningen i kommunen. Varje kommun har en renhållningsföreskrift, du hittar Robertsfors kommuns föreskrifter om renhållning på sidan Lokala kommunala föreskrifter..