Samhällsplanering

  • Detaljplaner

    Genom plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser.

  • Landsbygdsutveckling

    Tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik ingår Robertsfors kommun i Umeåregionen.

  • Norrbotniabanan

    Norrbotniabanan kommer att ge stora fördelar för vår kommun, men innebär också en del förändringar.