Landsbygdsutveckling

  • Landsbygdsutveckling Umeåregionen

    Tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik ingår Robertsfors kommun i Umeåregionen.

  • Leader i Umeåregionen

    Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling.