Landsbygdsutveckling Umeåregionen

Tillsammans med Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik ingår Robertsfors kommun i Umeåregionen.

Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi visar inom vilka områden som kommunerna kan genomföra gemensamma insatser för att utveckla våra landsbygder i linje med Umeåregionens vision om världens bästa livsmiljö för 300 000 invånare år 2050.

För att vi genom landsbygdsutveckling ska nå Umeåregionens vision behövs fortsatt samverkan och samordning på flera nivåer; såväl mellan kommunerna som med andra offentliga aktörer samt med privata och ideella sektorn. Regionala organisationer som Region Västerbotten, Region Västernorrland och akademiska institutioner, tillsammans med lokala aktörer och idé-buren sektor, har alla viktiga roller för att skapa goda livsmiljöer och en hållbar tillväxt i Umeåregionens landsbygder.

Umeåregionens landsbygdsstrategi finns att ladda ner nedan.