Vatten och avlopp

 • Bestämmelser för VA-ledningar

  Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn, smältvatten och dränvatten som tillfälligt rinner på ytan.

 • Dricksvatten och bakterier

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att det är av god kvalitet.

 • Egen brunn, dricksvatten

  Inom Robertsfors kommun så tar permanentboende sitt dricksvatten från egen vattentäkt eller är anslutna till en vattenförening.

 • Eget avlopp

  För att få installera ett eget avlopp till vattentoalett, eller "enskild avloppsanläggning", måste du först ha fått tillstånd för detta.

 • Kommunalt vatten och avlopp

  Läs mer om de bestämmelser och förutsättningar som finns för kommunalt vatten och avlopp

 • Vattenmätare

  De som har kommunalt vatten har en vattenmätare installerad. Mätningen av vattnet ger underlag till fakturans rörliga del.

 • Vattenskyddsområde

  För att skydda stora vattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa skyddsområden med skyddsföreskrifter.

 • Verksamhet eller företag med eget dricksvatten

  Enskilt vatten som är ansluten till en restaurang eller en skola räknas som ett livsmedelsföretag.