Bygga, ändra eller riva

 • Bygglov och anmälan

  Här hittar du information om bygglov och andra åtgärder som kräver anmälan till kommunen.

 • Lediga tomter

  Kommunen har ett antal kommunala, byggklara tomter i Robertsfors, Ånäset, Bygdeå, Flarken, Åkullsjön, Överklinten och Sikeå.

 • Marklov

  Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla en tomt som ändrar höjdläget med mer än +/- 0,5 m

 • Riksintresse

  Ett riksintresse är ett geografiskt område som innehåller nationellt viktiga värden.

 • Riva, rivningslov

  Här kan du läsa om när rivningslov behövs och hur du ansöker.

 • Tips från stadsarkitekten

  Här får du inspiration från möjliga planritningar och tips på hur du kan utforma en tillbyggnad.