Bygglov och anmälan

  • Ansöka om bygglov

    Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar.

  • Attefallsåtgärder och friggebodar

    Du som har en- eller tvåbostadshus eller fritidshus kan utföra så kallade attefallsåtgärder som inte kräver bygglov men är anmälningspliktiga.

  • Åtgärder som kräver anmälan

    Även om åtgärderna inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till kommunen.