Marklov

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla en tomt som ändrar höjdläget med mer än +/- 0,5 m.

Marklov kan även behövas för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Motsvarande krav kan gälla inom områden med områdesbestämmelser. Läs mer på Boverkets hemsida via länken nedan.