Skrotbilar och fordonsvrak

Skrotbilar/fordonsvrak dyker ibland upp på icke önskvärda platser i kommunen. Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon.

Om det är uppställt ett fordonsvrak på så kallad allmän plats typ gator, parkeringar, torg eller parker så har kommunen möjlighet, att med hjälp av lagen (1982:129) om flyttning av fordon samt i vissa fall med hjälp av förordningen (1982:198), besluta att fordonet ska omhändertas och skrotas. Till skrotbil räknas bilar som uppenbarligen har ringa eller inget värde. Kostnader i samband med flyttning och skrotning kommer att debiteras fordonsägaren.

Skrotning av fordon

Vill du skrota din bil kan du vända dig till en av de föreslagna auktoriserade bilskrotningsfirmorna. Till de auktoriserade firmorna är det alltid kostnadsfritt att lämna in bilen, om man kör eller transporterar bilen själv och den inte är tömd på återvinningsbara delar.

Skellefteå Bilskrot

Adress: Innervik 17
Postnummer: 931 91
Stad: Skellefteå
Telefonnummer: 0910-861

Lycksele Bildemontering AB

Adress: Karossvägen 4
Postnummer: 921 45
Stad: Lycksele
Telefonnummer: 0950-121 40

Västerbottens Bildemontering AB

Adress: Spårvägen 24
Postnummer: 901 31
Stad: Umeå
Telefonnummer: 090-771 756