Plockanalys

Plockanalys är en metod för att ta reda på sammansättningen av avfall genom sortering i olika fraktioner eller typer av avfall. Plockanalyser kan göras på till exempel restavfall, matavfall, förpackningsavfall, returpapper och grovavfall.

Vad innehåller en soppåse?

I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,6 kg mat- och restavfall per vecka. Matavfall utgör 2,9 kg och restavfall 4,7 kg. Ett hushåll i lägenhet ger upphov till i genomsnitt 6,1 kg mat- och restavfall per vecka fördelat på 1,5 kg matavfall och 4,7 kg restavfall. Sammanställning av resultat från plockanalyser 2021 visar att restavfallspåsen i såväl villa som lägenhet i genomsnitt består av cirka en fjärdedel matavfall och en tredjedel förpackningar och returpapper.

Robertsfors kommun genomför plockanalyser på restavfall och matavfall i kommunen med jämna mellanrum.