Vandringsleder och stigar

Illustrerad kartbild av Flottarstigen längs Rickleån.

Det finns flera vackra vandringsstråk i kommunen. Korta eller långa, du väljer!

Vandringsleder

Flottarstigen och Fiskestigen – natur, arkitektur och historia i förening. Flottarstigen och Fiskestigen är två vandringsleder som följer Rickleån från Överklinten ända ner till mynningen vid havet, en sträcka på totalt cirka 3 mil. Båda lederna erbjuder en vandring utan större höjdskillnader i natursköna områden. Vid Åströmsforsen (läs mer under Naturreservat på denna sida) finns ett naturreservat, där man bland annat kan hitta gul svärdslilja. Det finns också gott om fiskeplatser längs Rickleån. Förutom lax finns öring och harr samt förstås också gädda och abborre.

Utefter lederna finns ett antal fina rastplatser, bland annat med arkitektritade väderskydd, grillplatser, bänkbord och torrtoaletter. Några platser har handikappanpassats och går att nå med rullstol.

Flottarstigen

Flottarstigen är benämningen på leden från Överklinten till Robertsfors bruk, som namnet vittnar om bedrevs det flottning här. Längs stigen hittar du bland annat unika arkitektritade väderskydd i Åknät och Räveln som är väl värda ett besök.

Flottarstigen leder till Robertsfors bruksområde som är industrihistoriskt intressant. Här finns bland annat en gammal bruksjärnväg, Robertsfors bruksmuseum och det fortfarande aktiva Norrlandsgjuteriet.

Den del som utgör Flottarstigen är skapad för att användas under barmarksperioden. För den verkligt naturälskande är det ju dock möjligt att skida längs stigen med till exempel Tegsnässkidor eller andra breda skidor som går att spåra med.

Två vandrare utefter Flottarstugen

Foto: Gunilla Lyrén

Fiskestigen

Efter Robertsfors samhälle och Bruksmuseet övergår Flottarstigen i den så kallade Fiskestigen. Den tar vandraren ner mot kusten och på vägen passerar vandraren Johanneslund där det finns ännu ett spännande arkitektritat väderskydd. Stigen fortsätter till naturreservatet Klubben där Rickleån mynnar ut i Bottenviken. Denna del av Rickleån har aldrig flottrensats och har kvar sin unika miljö. Här har fiskare vandrat längs ån sedan århundraden och stigen har därav fått namnet Fiskestigen. Fiskestigen ansluter till två naturreservat, Klubben vid Rickleåns mynning samt Åströmsforsen vid Laxbacken.

En rymdfarkostliknande träkoja i skogsdunge.

Arkitektritat väderskydd i Johanneslund. Foto: Amanda Sveed, Visit Umeå

Berga kunskapsskog

Berga Kunskapsskog ligger 15 kilometer väster om Robertsfors och består av ett fascinerande mosaiklandskap med vidsträckta våtmarker, skogbeklädda berg- och hällmarker, små tjärnar och tallskogar med spår efter forna tiders bränder.

Vid skogens norra entré finns parkering, dass och en informationstavla som presenterar skogen och visar en karta över dess vandringsleder. Om du är intresserad av att besöka kulturarvet Västanå från 1852 är det här är en utmärkt utgångspunkt. Ställ då bilen på parkeringen och följ vandringsleden cirka 600 meter så når du snart Västanå.

Länk till Holmens sida om Berga Kunskapsskog. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklintens kvarn Flottarstigen 360°

Filmat av Robertsfors bibliotek

Fiskestigen 360°

Filmat av Robertsfors bibliotek

Promenadstråk

Blomsterpromenaden Åkullsjön

I Åkullsjön finns ett tre kilometer långt promenadstråk runt den sjö som har samma namn som byn. Stigen är delvis barkad, delvis gräsbeklädd och går även utefter Vindelvägen. På andra sidan sjön finns ett blomstertorg med blommande perenner samt en stor brygga med sittbänkar.

Lättast, om man kommer med bil, är att parkera utanför Hällisgården vid fotbollsplanen Hällgärdan. Stigen börjar vid parkeringens skogshörn.

Prunkande rabatt vid sten. I bakgrunden brygga, fontän och sjö.

Natur- och kulturstigen i Sikeå

Natur- och kulturstigen i Sikeå är ca två kilometer lång och har ett tjugotal tavlor över minnesmärken från olika tidsepoker i hamnens historia. Dessutom finns ett femtiotal av havsbandets växter markerade och namngivna med svenska och latinska namn.

Det finns ett antal rastplatser utefter stigen. Stigen är lättvandrad och försedd med broar och stättor där det behövs.

Utefter stigen kan du läsa om storbyggningen med uthus och dass, Knubbkyrkan, Sjömanshemmet, spritcisternerna, järnvägen, jordkällarna och mycket annat som inte längre finns kvar men där det finns bildmaterial.

Läs mer om stigen hos LSI - Legdeå-Sikeå Intresseförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.